ProducenciAktualności

ASF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na dopłaty dla hodowców trzody chlewnej w związku z ASF oraz dla spółek wodnych na cele przeciwpowodziowe.

Otrzymać można nawet do 80% zwrotu poniesionych kosztów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warunkiem jest zakup urządzenia o wartości min. 10 000 zł netto na cele określone w programie. Nabór wniosków potrwa od 5 listopada do 4 grudnia.

  

PORADNIK DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK

SZCZEGÓŁOWE DANE I WNIOSEK DO POBRANIA

Pomoc jest realizowana w dwóch obszarach:

1. Pomoc dla hodowców trzody chlewnej w związku z zagrożeniem afrykańskiego pomoru świń (ASF):
- zakup urządzeń czyszcząco-dezynfekujących w wysokości 10 000-100 000 zł (proponujemy urządzenia z grzaniem wody Kärcher HDS)
- wymagana hodowla min. 50 szt. trzody chlewnej
- oprócz urządzeń wysokociśnieniowych do mycia i dezynfekcji chlewni dofinansowaniu podlega wyposażenie i środki czyszczące


2.  Pomoc dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych w związku z zagrożeniem powodziowym:

- zakup urządzeń w wysokości 10 000-500 000 zł (proponujemy urządzenia marki Honda)
- większość spółki muszą stanowić rolnicy posiadający grunty rolne
- łączna powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych min. 600 ha
- tereny gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze co najmniej dwukrotnie od 1997 r. są dodatkowo punktowane
- dofinansowaniu podlega zakup sprzętu mechanicznego do przeciwdziałaniom skutkom powodzi – np. zakupu kosiarek traktorowych, kos spalinowych, rębaków do gałęzi, pomp szlamowych

Wnioskodawcy w obu programach mogą ubiegać się o przyznanie zaliczki w wysokości 50%.

Zobacz prezentację oferty Kärcher dla hodowców i rolników: