ProducenciAktualności

TAX FREE

Nowe zasady wystawiania TAX FREE dla podróżnych od 2022 r.

1 stycznia br. weszły w życie nowe przepisy regulujące sprzedaż TAX FREE dla podróżnych (ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw). Informujemy, że nasz punkt sprzedaży w Lublinie wystawia dokumenty elektroniczne TAX FREE zgodnie z aktualnymi procedurami. Zagraniczni klienci mogą teraz liczyć na dużo szybszy zwrot zapłaconego podatku VAT przy transakcjach bezgotówkowych i elektroniczny dostęp do swoich dokumentów TAX FREE.

Informacje w językach ukraińskim i rosyjskim:

 

TAX FREE – поэтапно

1. Ви купуєте

Купуйте в торгових точках, позначених логотипом TAX FREE. Не забувайте, що Ви маєте право на відшкодування ПДВ при купівлі товарів на суму щонайменше 200 зл. у одного продавця.

2. Продавець реєструє TAX FREE

Повідомте продавця, що Ви хочете скористатися TAX FREE. Виберіть спосіб повернення податку (безготівковий, готівковий).

Виберіть форму документу TAX FREE:

електронну версію на Вашу адресу електронної пошти, наприклад, у форматі pdf,

роздруківку.

Ваш документ TAX FREE відправляється на кордон.

3. Ви вивозите за кордон

ПЕРЕД ВИЇЗДОМ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО У ВАС Є:

електронний документ на мобільному пристрої або

роздрукований документ TAX FREE та

усі придбані товари вказані в документі TAX FREE – якщо НІ – задекларуйте їх на кордоні.

НА КОРДОНІ:

пред’явіть співробітникові митно-фіскальної служби свої документи TAX FREE (у роздрукованому виді або на мобільному пристрої),

повідомте, які товари відсутні,

представте товари, що вивозяться (за запитом),

система TAX FREE створить електронне підтвердження вивезення для усіх представлених документів TAX FREE

за запитом Ви отримаєте штамп ПОЛЬЩА – МИТО (POLSKA – CŁO) на роздрукованих документах TAX FREE.

ВАЖЛИВО:

Документи TAX FREE, які було видано на території іншої членської держави ЄС, будуть зареєстровані в системі TAX FREE. Підтвердженням вивезення товарів в цьому випадку являтиметься відбиток штампу ПОЛЬЩА – МИТО (POLSKA – CŁO).

Якщо Ви покидаєте територію Європейського Союзу не з Польщі, а з території іншої членської держави, то Вам необхідно мати паперові документи TAX FREE. На них буде підтверджено вивезення товарів відповідно до правил, що діють в цій країні.

4. Ви отримуєте відшкодування ПДВ

користуйтеся безготівковою формою повернення податку,

готівку Ви повинні отримати від продавця особисто,

пам’ятайте, що Ви не зможете змінити вибрану форму

повернення податку.

 

TAX FREE – КРОК ЗА КРОКОМ

 

1. Вы покупаете

Покупайте в торговых пунктах, отмеченных логотипом TAX FREE. Не забывайте, что право на возмещение НДС Вы имеете при покупке товаров на сумму мин. 200 зл. у одного продавца.

2. Продавец регистрирует TAX FREE

Сообщите продавцу, что Вы хотите воспользоваться TAX FREE. Выберите способ возврата налога (безналичный,наличный).

Выберите форму документа TAX FREE:

электронная версия на Ваш адрес электронной почты,например, в формате pdf,

распечатанная версия.

Ваш документ TAX FREE пересылается на границу.

3. Вы вывозите за границу

ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ:

электронный документ на мобильном устройстве или

распечатанный документ TAX FREE и

все приобретенные товары включены в документ TAX FREE – если НЕТ – задекларируйте их на границе.

НА ГРАНИЦЕ:

предъявите сотруднику службы таможенно-налогого контроля свои документы TAX FREE (в распечатанном виде или на мобильном устройстве),

сообщите, какие товары отсутствуют,

представьте вывозимые товары (по запросу),

система TAX FREE создаст электронное подтверждение вывоза для всех представленных документов TAX FREE,

по запросу Вы получите штамп ПОЛЬША – ТАМОЖНЯ (POLSKA – CŁO) на распечатанных документах TAX FREE.

ВАЖНО:

Документы TAX FREE, выданные в другом государстве-члене ЕС, будут зарегистрированы в системе TAX FREE. Подтверждением вывоза товаров в этом случае будет являться оттиск штампа ПОЛЬША – ТАМОЖНЯ (POLSKA – CŁO).

Если Вы покидаете территорию Европейского Союза не из Польши, а из территории другого членского государства, Вам необходимо иметь бумажные документы TAX FREE. На них будет подтвержден вывоз товаров в соответствии с правилами, действующими в данной стране.

4. Вы получаете возмещение НДС

пользуйтесь безналичной формой возврата налога,

наличные Вы должны получить от продавца лично,

помните, что Вы не сможете изменить выбранную форму

возврата налога.


Zobacz ulotkę informacyjną: https://granica.gov.pl/TaxFree/files/TAX_FREE_ulotka_internet.pdf